محرومیت یورگن کلوپ مقابل ساوتهمپتون

محرومیت یورگن کلوپ مقابل ساوتهمپتون... یورگن کلوپ به دلیل کارت قرمزی که ماه گذشته مقابل منچسترسیتی در…