گاوی پس از پله سومین گلزن جوان تاریخ جام جهانی

گاوی پس از پله سومین گلزن جوان تاریخ جام جهانی گاوی هافبک اسپانیایی با گلزنی دقیقه 74…