پله اسطوره فوتبال در سن 82 سالگی درگذشت

پله اسطوره فوتبال در سن 82 سالگی درگذشتاین مهاجم سابق که تنها بازیکن تاریخ است…