کامبک آرسنال مقابل آرسن ونگر

کامبک آرسنال مقابل آرسن ونگر آرسنال پس از پیروزی 3-1 مقابل وستهم، با هفت امتیاز…