صدرنشین سری‌آ به یک‌چهارم نهایی نرسید

صدرنشین سری‌آ به یک‌چهارم نهایی نرسید کوپا ایتالیا کرمونزه در کوپا ایتالیا 2-2 مقابل ناپولی…

ناپولی بالاخره باخت، اولین شکست به دست اینتر

ناپولی بالاخره باخت، اولین شکست به دست اینتر هفته شانزدهم سری آ ضربه سر پر…