کابوس چلسی تمامی ندارد، چلسی باز هم شکست خورد

کابوس چلسی تمامی ندارد، چلسی باز هم شکست خورد هفته بیستم لیگ برتر انگلیس چلسی…