پیروزی فاینورد در جام حذفی با پاس گل جهانبخش

پیروزی فاینورد در جام حذفی با پاس گل جهانبخش جام حذفی هلند فاینورد پس از…