دیدار انگلیس و ایران رکورد طولانی ترین بازی جام جهانی را شکست

دیدار انگلیس و ایران رکورد طولانی ترین بازی جام جهانی را شکست... به دلیل توقف…