فردوسی‌پور در «ورلدساکر» از ایران نوشت؛ بازگشت کارلوس

عادل فردوسی‌پور در تازه‌ترین شماره نشریه ورلدساکر، به تشریح آخرین شرایط تیم ملی پرداخت. به…