سادیو مانه جام جهانی 2022 قطر را از دست…

سادیو مانه جام جهانی 2022 قطر را از دست... تیم ملی سنگال تایید کرد که سادیو مانه،…