مصدومیت دوباره زانو برای ریس

مصدومیت دوباره زانو برای ریس با اعلام باشگاه چلسی، ریس جیمز به دلیل آسیب‌دیدگی زانو…