سه امتیاز خارج از خانه برای رم

سه امتیاز خارج از خانه برای رم هفته 19 سری A شاگردان مورینیو در بازی…