تورینو 10 نفره ترمز میلان را کشید

تورینو 10 نفره ترمز میلان را کشید تورینو با خلق شگفتی در روز چهارشنبه با…