صعود ژاپن در گروه مرگ جام جهانی

صعود ژاپن در گروه مرگ جام جهانی گروه E اسپانیا 1-2 ژاپن آلمان 4-2 کاستاریکا…