پیروزی سخت پرتغال مقابل غنا

پیروزی سخت پرتغال مقابل غنا گروه H - پرتغال 3-2 غنا پرتغال با برد مقابل…