شکست هلند توسط آرژانتین در دیداری داغ و جذاب

شکست هلند توسط آرژانتین در دیداری داغ و جذاب یک چهارم نهایی – آرژانتین 2-2…

حذف آمریکا جوان و صعود هلند به دور بعد

حذف آمریکا جوان و صعود هلند به دور بعد مرحله یک هشتم نهایی - آمریکا…