ترکیب تیم ملی انگلیس برای دیدار مقابل ایران

ترکیب تیم ملی انگلیس برای دیدار مقابل ایران مگوایر، زوج استونز در دفاع ۴ نفره…