صعود فرانسه به دور بعد با برد مقابل دانمارک

صعود فرانسه به دور بعد با برد مقابل دانمارک گروه D - فرانسه 2-1 دانمارک…