درخشش مسی مقابل استرالیا

درخشش مسی مقابل استرالیا مرحله یک هشتم نهایی - آرژانتین 2-1 استرالیا آرژانتین با پیروزی…

برد شیرین استرالیا با تک گل دوک

برد شیرین استرالیا با تک گل دوک گروه D  - تونس 0-1 استرالیا استرالیا برای…