صعود ژاپن در گروه مرگ جام جهانی

صعود ژاپن در گروه مرگ جام جهانی گروه E اسپانیا 1-2 ژاپن آلمان 4-2 کاستاریکا…

تساوی آلمان مقابل اسپانیا در شبی که تعویضی ها ستاره بودند

تساوی آلمان مقابل اسپانیا در شبی که تعویضی ها ستاره بودند گروه E - اسپانیا…

آلمان متحیر از بازگشت ژاپنی ها

آلمان متحیر از بازگشت ژاپنی ها گروه F - آلمان 1-2 ژاپن ژاپن دو گل دیرهنگام…

خداحافظی تیمو ورنر با جام جهانی

خداحافظی تیمو ورنر با جام جهانی؛ ورنر به دلیل مصدومیت مچ پا جام جهانی را…