اخراج استیون جرارد پس از 11 ماه

استون ویلا استیون جرارد را پس از 11 ماه سرمربیگری اخراج کرد... استیون جرارد پس…