شکست میزبان در افتتاحیه جام جهانی + خلاصه بازی

شکست میزبان در افتتاحیه جام جهانی... قطر اولین میزبانی است که بازی افتتاحیه خود در…